1. About us

  Edit

  Grazine Islamic Publishing

  Grazine Islamic Publishing adalah anak syarikat Grazien Design yang telah ditubuhkan pada tahun 2005. Kami merupakan syarikat bumiputera 100 peratus yang beroperasi di klang selangor. Matlamat syarikat adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan perkhidmatan dalam rangkaian produk kami dalam harga yang berpatutan di samping kualiti yang baik.

  Grazine Islamic Publishing atau GIP lebih menumpukan pada produk berkaitan Buku Ilmiah dan Buku Agama. Setiap buku yang di hasilkan adalah olahan yang terbaik dari pihak GIP. Selain dari kualtiti kami juga menitik beratkan aspek isi kandungan setiap buku yang kami hasilkan supaya isi kandungan menepati kehendak pembaca.

  Grazine Islamic Publishing mementingkan urusan jual beli patuh syariah. Segala urusan jual beli yang melibatkan atau mempunyai unsur riba' pihak kami menolak dengan sekerasnya.

  Alamat pejabat:

  No. 139B, Jalan Teluk Pulai,
  41100 Klang, Selangor Darul Ehsan.


   

 2. Untuk Bantuan: 012-6912917 Email:grazinez@yahoo.com

  Edit